Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy na rzecz użytkownika wieczystego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 303/2 o pow. 0,1239 ha, w obrębie geod. m. Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie centralnej miasta Orzysza przy ul. Wojska Polskiego 2. Kształt działki nieregularny – zbliżony do prostokątny. Na działce znajduje się budynek handlowo – usługowy. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Działka oznaczona jest użytkiem Bi – inne tereny zabudowane. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Orzysz i jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 30.03.2091 r. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013315/9. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu m. Orzysz działka oznaczona jest symbolem c-08MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Cena sprzedaży działki brutto:
- prawo własności gruntu – 145 979,00 zł, 
- prawo użytkowania wieczystego – 87 295,00 zł,
- różnica pomiędzy wartością prawa własności a prawem użytkowania wieczystego gruntu wynosi: 58 684,00 zł. 

Nieruchomość zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na rzecz użytkownika wieczystego. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.       

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia .14.11.2022 r. do dnia 05.12.2022 r.   

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: wtorek, 15 lis 2022 08:28
Data opublikowania: wtorek, 15 lis 2022 08:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 gru 2022 14:59
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 84 razy