Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie garażowe o pow. 11,50 m2 znajdujący się na działce oznaczonej nr geod. 163/16 w Orzyszu przy ul. Ełckiej 53.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5.   

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: a-02MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Miesięczna wysokość czynszu – 16,40 zł brutto (2,67 zł netto / m2 – za pomieszczenia w budynkach garażowych – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Zespołu Zarządców Nieruchomościami Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu - nr konta 36 9364 0000 2003 0028 9636 0001. 

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 30.09.2022 r. do dnia 21.10.2022 r. 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

 

Data powstania: piątek, 30 wrz 2022 09:01
Data opublikowania: wtorek, 4 paź 2022 09:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 paź 2022 14:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 55 razy