Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele związane letniskowe i rekreacyjne.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości składająca się z części działki o nr geod. 265/1 położona w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz:
1. o powierzchni 0,0800 ha, 
2. o powierzchni 0,0350 ha

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Lz – VI – grunty zadrzewione i zakrzewione.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem: A1ZN – teren istniejącej zieleni nieurządzonej spełniający rolę ochronną jeziora bez prawa wycinania drzew i projektowania zabudowy.  

Roczna wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego:
1. za powierzchnię 0,0800 ha – 2 460,00 zł brutto. 
2. za powierzchnię 0,0350 ha – 1 076,25 zł brutto. 

Wylicytowany czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział 
w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele letniskowe i rekreacyjne. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 01.08.2022 r. do dnia 22.08.2022 r.    

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 2 sie 2022 07:24
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2022 07:26
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sie 2022 11:52
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 151 razy