Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 19,00 m2 oznaczonej nr geod. 152/47 o pow. 0,0090 ha, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Tr – inne tereny zabudowane. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/000026313/9 i nie jest obciążona hipotecznie. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: ZS-1 – tereny związane ze sportem, turystyką i rekreacją.   

Miesięczna wysokość czynszu wynosi łącznie 323,49 zł brutto, w tym:
- działka niezabudowana o pow. 90,00 m2 – 132,84 zł brutto (1,20 zł / m2 – z przeznaczeniem na działalność handlową i usługową o pow. do 0,50 ha  – stawka miesięczna)
- budynek o pow. 19,00 m2 – 116,85 zł brutto (5,00 zł – dzierżawa – lokale usługowe – stawka miesięczna)

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat z przeznaczeniem na cel działalność usługową – gastronomiczną.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 27.06.2022 r. do dnia 18.07.2022 r.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: poniedziałek, 27 cze 2022 12:38
Data opublikowania: poniedziałek, 27 cze 2022 12:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2022 08:11
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 60 razy