Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykazy przeznaczonych do sprzedaży lokali niemieszkalnych w budynku na rzecz najemców.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny - pomieszczenie garażowe - nr 10 w budynku  nr 28A przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu,

W/w wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2022 14:31
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2022 14:33
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 48 razy