Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas określony do 31.12.2022 r.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 4/16 o pow. 50,00 m2, położonej w obrębie geod. Kamieńskie, gm. Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako PsV.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą OL1P/00013609/7 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem ZS – tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją. 

Wysokość czynszu – 85,84 zł brutto (2,50 zł / m2 – na cele letniskowe, rekreacyjne i związane z urządzeniem – stawka roczna) – za okres od dnia podpisania umowy – 10.06.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku z przeznaczeniem na cele letniskowe i rekreacyjne. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 19.05.2022 r. do dnia 09.06.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 20 maj 2022 13:32
Data opublikowania: piątek, 20 maj 2022 13:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 cze 2022 10:47
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 40 razy