Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas określony do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 25/27 o pow. 483,00 m2, położonej w obrębie geod. Wierzbiny, gm. Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RV – grunty orne. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą OL1P/00012609/0. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem ZN – tereny zieleni nieurządzonej.  

Wysokość czynszu – 1 485,26 zł brutto (2,50 zł netto / m2 – na cele letniskowe, rekreacyjne i związane z urządzeniem – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku z przeznaczeniem na cele letniskowe i rekreacyjne. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 18.05.2022 r. do dnia 08.06.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 18 maj 2022 09:48
Data opublikowania: środa, 18 maj 2022 09:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 cze 2022 08:42
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 43 razy