Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej składającej się z części działek oznaczonych nr geod. 4/15 i 20 o łącznej pow. 25,00 m2 położonej w obrębie geod. Kamieńskie, gm. Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako dr. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą OL1P/00016572/9 i OL1P/00013609/7. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem ZS – tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją. 

Wysokość czynszu: 76,88 zł brutto (2,50 zł / m2 – pod budynkami letniskowymi i rekreacyjnymi – stawka miesięczna). Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca. 

Czynsz należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31.12.2022 r. pod domkiem letniskowym.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 04.05.2022 r. do dnia 25.05.2022 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 6 maj 2022 07:51
Data opublikowania: piątek, 6 maj 2022 07:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 maj 2022 11:27
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 46 razy