Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem użyczenia jest lokal użytkowy nr 1 o pow. 18,00 m2 w budynku przy ul. Giżyckiej 2 w Orzyszu, na działce oznaczonej nr geod. 24/108.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Bi – inne tereny mieszkaniowe. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00033640/2 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem c-03MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 11.03.2022 r. do dnia 02.04.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 15 mar 2022 08:45
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2022 08:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 kwi 2022 10:04
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 200 razy