Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku nr 27 w m. Nowe Guty

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym w miejscowości Nowe Guty 27, gm. Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 44/100 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 221/3 o powierzchni 531,00 m2. 

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 39,19 m2
Usytuowanie: parter.  
Mieszkanie składa się z jednego pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i wiatrołapu. Pomieszczenia przechodnie. 
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe. 
Stan techniczny ocenia się jako niski.  
Do lokalu przynależy udział 44/100 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 221/3 o łącznej powierzchni 531,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny dwurodzinny, parterowy z poddaszem strychowym.  
Powierzchnia zabudowy 126,00 m2.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00045762/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Wartość nieruchomości: 40 875,00 zł.   
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 13.04.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku 27 w m. Nowe Guty, gm. Orzysz. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.02.2022 r. do dnia 13.04.2022 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski   

Data powstania: środa, 2 mar 2022 07:30
Data opublikowania: środa, 2 mar 2022 07:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 kwi 2022 08:09
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 349 razy