Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 86/6 o pow. 242,00 m2, obręb Okartowo, gm. Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Lzr-R VI – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012858/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MNU – tereny zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.   

Roczna wysokość czynszu: 20,00 zł (0,08 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat pod istniejącym garażem typu „blaszak”.   

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 30.07.2021 r. do dnia 22.08.2021 r.    

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 4 sie 2021 08:49
Data opublikowania: środa, 4 sie 2021 08:51
Data przejścia do archiwum: środa, 25 sie 2021 08:38
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 85 razy