Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas określony do 31.12.2021 r.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 4/5 o pow. 150,00 m2, położonej w obrębie geod. Kamieńskie, gm. Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Lzr - Ł IV.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą OL1P/00013609/7 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem ZS – tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją. 

Wysokość czynszu – 131,43 zł brutto (2,50 zł / m2 – na cele letniskowe, rekreacyjne i związane z urządzeniem – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku z przeznaczeniem na cele letniskowe i rekreacyjne. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia .28.07.2021 r. do dnia 18.08.2021 r.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2021 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2021 14:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sie 2021 07:44
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 61 razy