Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem najmu jest budynek gospodarczy o pow. 10,30 m2 znajdujący się na działce oznaczonej nr geod. 250/25 w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 1.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.    

Miesięczna wysokość czynszu – 16,89 zł brutto (1,33 zł netto / m2 – za pomieszczenia w budynkach gospodarczych – stawka miesięczna).

Czynsz za najem pomieszczenia gospodarczego należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Administrator Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu - nr konta 15 9364 0000 2003 0031 1018 0001. 

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Najemca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 07.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r.

(-) BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski
    

Data powstania: piątek, 9 lip 2021 15:14
Data opublikowania: piątek, 9 lip 2021 15:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 lip 2021 11:18
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 146 razy