Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 1/23 o pow. 13,00 m2, obręb Okartowo, gmina Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako R VI – grunty orne.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 13604 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – nieruchomość rolna niezabudowana. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami: 
MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych
ZN – tereny zieleni nieurządzonej,
KGP – tereny dróg publicznych klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego.    

Miesięczna wysokość czynszu – 191,88 zł brutto (12,00 zł / m2 – grunt przeznaczony na nośniki reklamowe (przedmiotem dzierżawy jest grunt o powierzchni odpowiadającej powierzchni reklamy nośnika) – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat z przeznaczeniem na ustawienie banneru reklamowego. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 22.07.2020 r. do dnia 12.08.2020 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 28 lip 2020 09:00
Data opublikowania: wtorek, 28 lip 2020 09:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 sie 2020 09:24
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 171 razy