Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 14 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Piskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.w sprawie tymczasowego zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego i organizacji udzielania porad przez telefon lub droga e-mail

W celu uzyskania porady należy wypełnić załączony wniosek o zgłoszenie porady na odległość wraz z oświadczeniem o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej porady. Skan podpisanego wniosku i oświadczenia należy przesłać na e-mail Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl. Telefonicznie lub e-mailowo zostanie umówiony termin porady. Porada zostanie udzielona telefonicznie lub e-mailowo.
Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona zostanie poinformowana o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod adresem poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.
Wszelkie zapytania na temat funkcjonowania Punktów nieodpłatnej pomocy prosimy kierować pod numer Starostwa Powiatowego w Piszu 87 425 47 00

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 14 kwi 2020 13:11
Data opublikowania: wtorek, 14 kwi 2020 13:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 maj 2020 07:50
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 211 razy