Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:03
z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 2/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:10
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 3/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:12
z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 4/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:14
z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 5/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:16
z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 6/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:17
z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 7/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:18
z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 8/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:21
z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 9/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:22
z dnia 4 grudnia 2018 r,. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 10/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:24
z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:26
z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie Nr 12/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:29
z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 13/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:30
z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 14/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:32
z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 15/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:36
z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora biura obsługi interesanta w wydziale organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 16/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:38
z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - w wymiarze 1/2 etatu - inspektora do do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych w wydziale organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 17/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:42
z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na terenie wokół tego budynku.

Zarządzenie Nr 18/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:50
z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 19/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:56
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 20/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 11:57
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 21/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:06
z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:09
z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:10
z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 24/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:11
z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 25/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 08:49
z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 26/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:13
z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 27/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:19
z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 28/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:21
z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 29/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:22
z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora biura obsługi interesanta w wydziale organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 30/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:25
z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - w wymiarze 1/2 etatu - inspektora do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych w wydziale organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 31/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:29
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliw w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w samochodach pożarniczych jednostek OSP Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 32/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:33
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Zarządzenie Nr 33/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:34
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Zarządzenie Nr 34/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:36
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 35/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:37
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi.

Zarządzenie Nr 36/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:39
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami.

Zarządzenie Nr 37/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 sty 2019 12:22
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Orzysz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Zarządzenie Nr 38/12/2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 gru 2018 12:41
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Orzysza.

Zarządzenie Nr 39/12/2018 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 gru 2018 15:00
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 40/12/2018 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 sty 2019 15:53
z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 41/12/2018 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 sty 2019 15:56
z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Gminy Orzysz