Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2024 r.

wtorek, 27 lut 2024 17:51
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Orzysza z dnia 26 lutego 2024 r.

wtorek, 27 lut 2024 11:28
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 113/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II

wtorek, 27 lut 2024 09:23
z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 112/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II

wtorek, 27 lut 2024 09:21
z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II

piątek, 23 lut 2024 10:00
z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

POSTANOWIENIE NR 87/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II

poniedziałek, 19 lut 2024 08:36
z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Orzysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 12:07
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego z dnia 7 lutego 2024 r.

czwartek, 8 lut 2024 11:13
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Burmistrza Orzysza z dnia 8 lutego 2024 r.

czwartek, 8 lut 2024 11:11
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Orzysza z dnia 7 lutego 2024 r.

czwartek, 8 lut 2024 09:37
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzyszu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:24
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Olsztynie II

wtorek, 30 sty 2024 15:13
z dnia 30 stycznia 2024 r. dot. liczby mieszkańców, przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, sporządzenia sprawozdania finansowego.

Postanowienie Nr 4/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 24 stycznia 2024 r.

piątek, 26 sty 2024 12:41
w sprawie zmian w podziale Gminy Orzysz na okręgi wyborcze