Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej

- gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu Gminy Orzysz,
- dystrybucja informacji i jej udostępnianie na terenie całego kraju,
- obsługiwanie turystów krajowych i zagranicznych,
- posiadanie pełnego asortymentu wydawnictw własnych i komercyjnych,
- prowadzenie danych statystycznych dotyczących liczby turystów,
- poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku
- udział w targach turystycznych i innych,
- aktualizowanie bazy turystycznej i gastronomicznej,
- współpraca z mediami i branżą turystyczną,
- aktywna współpraca z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami
instytucjami w zakresie kreowania lokalnego produktu turystycznego
i jego promocji,
- wydawanie i kolportaż własnych materiałów promocyjnych i
informacyjnych
- prowadzenie innych usług turystycznych.
Data powstania: środa, 30 lip 2003 07:46
Data opublikowania: środa, 30 lip 2003 08:53
Opublikował(a): Antoni Duda
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 6677 razy