Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie o zameldowaniu/wymeldowaniu

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich; pok. 216; tel. 87 307 09 53

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Potwierdzenie dokonania wpłaty
3. Dokument tożsamości ( do wglądu)

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Spraw Obywatelskich; pok. 216

Opłaty:

Opłatę 17 zł za zaświadczenie należy uiścić kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu

67 9364 0000 2003 0001 9817 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie wnoszone do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.)

Opracował

Bożena Gajdulewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bożena Gajdulewicz

Zatwierdził

Bożena Gajdulewicz

Data sporządzenia

czwartek, 3 sty 2019 12:54

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2009 13:32
Data dodania: czwartek, 3 sty 2019 12:54
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2009 13:32
Opublikował(a): Bożena Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1456 razy