Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie danych osobowych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich; pok.216; tel. 87 307 09 53

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych osobowych
2. Uwiarygodnienie interesu prawnego lub faktycznego uzyskania danych (żądanie sądu lub innej instytucji, inna uwiarygodniona potrzeba …)
3. potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Spraw Obywatelskich; pok. 216

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL wynosi 31 zł .
Opłatę za udostępnienie danych należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu

67 9364 0000 2003 0001 9817 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Udostępnienie danych następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.1382 zm.)
- § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL(Dz. U.z 2017r., poz. 2482)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1044 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.)
rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2018r.. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego /Dz.U. z 2018r., poz.2523/.

Opracował

Bożena Gajdulewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bożena Gajdulewicz

Zatwierdził

Bożena Gajdulewicz

Data sporządzenia

czwartek, 3 sty 2019 12:41

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2009 13:33
Data dodania: czwartek, 3 sty 2019 12:41
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2009 13:33
Opublikował(a): Bożena Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1803 razy
Ilość edycji: 1