Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ogólno-Organizacyjny i Spraw Obywatelskich pokój nr 4 telefon 087 424 10 47

Wymagane dokumenty

Podanie o wymeldowanie napisane przez osobę wnoszącą / właściciela, najemcę lokalu, głównego lokatora/.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Gdzie odebrać formularze:

Brak ustalonego wzoru.

Opłaty:

Opłata skarbowa - 10 zł

Opłatę skarbową uiszcza się w Kasie Urzędu Miejskiego w Orzysz pok. Nr 17

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 do 2 miesięcy, sprawy szczególnie skomplikowane powyżej 2 miesięcy (gdy trzeba wyznaczyć kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Podanie powinno zawierać informacje o tym: kogo wymeldować, z jakiego adresu, od kiedy nie zamieszkuje (uzasadnienie przyczyn żądania wymeldowania), aktualny adres pobytu osoby, która ma być wymeldowana (jeśli jest znany).

Podstawa prawna:

- art. 15 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji i ludności i dowodach osobistych (Dz.U.Nr 139, poz.993 z 2006r. z póź. zm.)

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z póź. zm.)
- ustawa z dnia 16.10.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz 1635 z 2006r. z póź. zm.)

Opracował

Bożena Gajdulewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bożena Gajdulewicz

Data sporządzenia

środa, 26 wrz 2007 13:56

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2009 13:31
Data dodania: środa, 26 wrz 2007 13:56
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2009 13:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 paź 2009 13:31
Opublikował(a): Bożena Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1100 razy