Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Orzyszu pok. nr 4 tel. 424 10 47

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty, książeczka wojskowa (dla mężczyzn do 50 lat), odpis aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich, zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
Druki meldunkowe:
- zgłoszenie pobytu stałego
- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
- zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Gdzie odebrać formularze:

Druki meldunkowe można pobrać w pok. nr 4

Opłaty:

Zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Załatwienie spraw meldunkowych następuje z chwilą zgłoszenia się do pok. nr 4 z niezbędnymi dokumentami

Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego jest potrzebne tylko dla osób meldujących się na terenie miasta i gminy Orzysz na pobyt stały, które przybyły z innej gminy

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. – tekst jednolity Dz. U. 139 poz. 993 z 2006r.

Opracował

Bożena Gajdulewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bożena Gajdulewicz

Data sporządzenia

środa, 26 wrz 2007 13:47

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2009 13:31
Data dodania: środa, 26 wrz 2007 13:47
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2009 13:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 paź 2009 13:31
Opublikował(a): Bożena Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1137 razy