Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAMIANA LOKALI

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 45, tel. 87 424 10 63

Wymagane dokumenty

Pisma od wnioskodawców,którzy chcą dokonać zamiany lokali pomiędzy sobą(zosobistym podpisaniem tych dokumentów w obecności pracownika prowadzącego te sprawy) lub pismo do Burmistrza Orzysza jako dysponenta wolnego lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Orzysz.

Gdzie odebrać formularze:

Pisma złożyć u pracownika prowadzącego pok. lub przesłać prośbę do Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul.Giżycka 15 ,złożyć pok 4(Punkt Obsługi Interesanta)

Opłaty:

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłoczny pomiędzy stronami, zależny od umieszczenia na liście osób spełniających kryteria do zamiany lokalu oraz pozyskania wolnego lokalu do zasiedlenia

Tryb odwoławczy:

Sprawy sporne rozstrzyga Odwoławcza Komisja Mieszkaniowa powołana przy Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Inne wskazówki, uwagi:

udzielanie szczegółowych informacji przez pracownika prowdzącego pok.45 tel.087 4241063

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXX/280/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2001 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz, Uchwała Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz

Opracował

Lucyna Gajdulewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Lucyna Gajdulewicz

Data sporządzenia

środa, 26 wrz 2007 10:17

Data zatwierdzenia

czwartek, 27 wrz 2007 11:01
Data dodania: środa, 26 wrz 2007 10:17
Data upublicznienia: czwartek, 27 wrz 2007 11:01
Opublikował(a): Lucyna Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1519 razy