Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAMIANA LOKALI

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska - pokój 214, nr tel. 87 307 09 64

Wymagane dokumenty

Pisma od wnioskodawców,którzy chcą dokonać zamiany lokali pomiędzy sobą(zosobistym podpisaniem tych dokumentów w obecności pracownika prowadzącego te sprawy) lub pismo do Burmistrza Orzysza jako dysponenta wolnego lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Orzysz.

Gdzie odebrać formularze:

Wniosek złożyć w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Rynek 3, pok 004 - Biuro Obsługi Interesanta

Opłaty:

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłoczny pomiędzy stronami, zależny od umieszczenia na liście osób spełniających kryteria do zamiany lokalu oraz pozyskania wolnego lokalu do zasiedlenia

Tryb odwoławczy:

Sprawy sporne rozstrzyga Odwoławcza Komisja Mieszkaniowa powołana przy Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Inne wskazówki, uwagi:

udzielanie szczegółowych informacji przez pracownika prowadzącego pok. 214 tel.087 307 09 64

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVII/111/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz zmieniona Uchwałą Nr XXVI/180/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 sierpnia 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz

Opracował

Katarzyna Owczarek

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Katarzyna Owczarek

Data sporządzenia

środa, 25 paź 2023 10:17

Data zatwierdzenia

czwartek, 27 wrz 2007 11:01
Data dodania: środa, 25 paź 2023 10:17
Data upublicznienia: czwartek, 27 wrz 2007 11:01
Opublikował(a): Lucyna Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1625 razy