Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBU GMINY ORZYSZ

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska - pokój 214, nr tel. 87 307 09 64

Wymagane dokumenty

Pismo,wniosek przesłać do Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul Rynek 3 lw Biurze Obsługi Interesanta - pok. 004 z załączeniem dokumentów umożliwiających ustalenie dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego(zaświadczenie,potwierdzenie) zakładu pracy,MOPS,PUP w Piszu

Gdzie odebrać formularze:

brak obowiązującego wzoru

Opłaty:

bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zależny od umieszczenia osoby na liście osób spełniających kryteria do przydziału lokalu mieszkalnego oraz ilości pozyskanych wolnych lokali do zasiedlenia

Tryb odwoławczy:

Sprawy sporne rozstrzyga Odwoławcza Komisja Mieszkaniowa powołana przy Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Inne wskazówki, uwagi:

wyjaśnienia udzielane są w pokoju 214, tel. 87 307 09 64

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVII/111/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz zmieniona Uchwałą Nr XXVI/180/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 sierpnia 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz

Opracował

Katarzyna Owczarek

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Katarzyna Owczarek

Data sporządzenia

środa, 25 paź 2023 08:52

Data zatwierdzenia

czwartek, 27 wrz 2007 11:01
Data dodania: środa, 25 paź 2023 08:52
Data upublicznienia: czwartek, 27 wrz 2007 11:01
Opublikował(a): Lucyna Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 2352 razy