Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WBUDOWANIE OBCEGO URZĄDZENIA W PAS DROGOWY I ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT NA DROGACH GMINNYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 28, II piętro

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego należy złożyć
z co najmniej trzy miesięcznym wyprzedzeniem.

Gdzie odebrać formularze:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 28, II piętro

Opłaty:

- Opłata skarbowa za wniosek i załączniki,
- Opłata skarbowa za wydanie decyzji,
Opłata za zajęcie odcinka pasa drogi i za umieszczenie obcego urządzenia
w pasie drogowym (zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do trzech miesięcy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71 poz.838 z 2000r.).

Opracował

Teresa Tarka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Teresa Tarka

Zatwierdził

Burmistrz Orzysza

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:41

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 13:16
Pliki do pobrania:
Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 11:41
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 13:16
Opublikował(a): Teresa Tarka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2074 razy