Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDANIE WPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU TERENU ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 49, tel. 87 424 15 72

Wymagane dokumenty

Podanie/wniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Orzysz należy złożyć w siedzibie Urzędy pok. nr 4 (parter - Punkt Obsługi Interesanta)

Opłaty:

I. Opłata za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


1. Opłata skarbowa – 5zł za podanie (podanie/wniosek), 50 gr. za każdy załącznik.


2. Opłata administracyjna – 100 zł (potwierdzenie wniesienia opłaty administracyjnej do składanego wniosku).


II. Opłata za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


1. Opłata skarbowa – 5 zł na podanie /wniosek , 50 gr. za każdy załącznik,


2. Opłata skarbowa w znaczkach - 19 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

14 dni

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Podstawa prawna:

1. Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym( Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z póżn.zm.).


2. Uchwała Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 13.12.2002 r.


3. Ustawa z dnia 24.07.2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U z 2002 r. Nr 135 poz. 1143

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Daniel Gawrych

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 15:13

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 15:42
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 15:13
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 cze 2003 15:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:13
Opublikował(a): Danuta Marcinkiewicz
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2599 razy