Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana oznaczona nr geod. 104/4 o pow. 3,9500 ha, położona w obrębie Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: RVI – 0,4214 ha, RIVa – 1,6346 ha, psIV – 0,6723 ha, ŁIV – 1,1015 ha, N – 0,1202 ha.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami: b-03Z – tereny zieleni, b-07MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, b-06KDW – tereny drogi wewnętrznej.

Roczna wysokość czynszu – 1 580,00 zł (0,04 zł / m2 – na cele rolne o powierzchni powyżej 1 ha, stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 17.03.2020 r. do dnia 07.04.2020 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 18 mar 2020 11:33
Data opublikowania: środa, 18 mar 2020 11:34
Data przejścia do archiwum: środa, 8 kwi 2020 11:29
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 102 razy