Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji

odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. (środa) o godz. 14:00. Komisja będzie miała charakter wyjazdowy i rozpocznie się w Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Wizytacja Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej w Orzyszu.
2.    Wizytacja Świetlicy KAJAK w Orzyszu.

Powrót do budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

3.    Stwierdzenie kworum Komisji.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
6.    Analiza realizacji Programu rozwiązywania problemów alkoholowych.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały na Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
       - współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Orzysz, a miastem Grigorówka w Mołdawii.
8.    Wnioski, zapytania, informacje.

Przewodnicząca Komisji
 /-/ Dorota Sienkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 9 mar 2020 10:39
Data opublikowania: poniedziałek, 9 mar 2020 10:44
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 219 razy