Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

odbędzie się 19 lutego 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Planowany porządek spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż mieszkań i innych nieruchomości (formy sprzedaży) w 2019 roku oraz plany na 2020 rok.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania;
  b) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.;
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020-2029;
  e) zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020.
 6. Wnioski, zapytania, informacje.

  Przewodniczący Komisji

  /-/ Andrzej Rogiński

Data powstania: piątek, 14 lut 2020 11:27
Data opublikowania: piątek, 14 lut 2020 11:33
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 238 razy