Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. (poniedziałek). Komisja będzie miała charakter wyjazdowy. Posiedzenie rozpocznie się o godz.13:00 w budynku ZSzP w Okartowie, następnie od godz. 14:00 Komisja będzie kontynuować pracę w Urzędzie Miejskim w Sali 113.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Obserwacja zajęć pozalekcyjnych SKS prowadzonych w ZSz – P w Okartowie.
  4. Powrót do budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
  5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  6. Promocja Gminy, plany i założenia na 2020 r.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  8. Wnioski, zapytania, informacje.

  Przewodnicząca Komisji

    /-/ Dorota Sienkiewicz

Data powstania: piątek, 14 lut 2020 11:19
Data opublikowania: piątek, 14 lut 2020 11:26
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 258 razy