Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 11/64 o pow. 15,00 m2, miejscowość Szwejkówko, obręb geod. Grzegorze, gmina Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Ba – tereny przemysłowe.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00036275/3 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz znajduje się w strefie IV – osadniczo - rolniczej w obszarze IVA aktywizacji gospodarczej.

Miesięczna wysokość czynszu – 18,45 zł brutto (1,00 zł / m2 – pod istniejącymi garażami, budynkami, budowlami – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na postawienie garażu typu „blaszak”.   

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 13.02.2020 r. do dnia 05.03.2020 r.     

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 14 lut 2020 08:20
Data opublikowania: piątek, 14 lut 2020 08:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 mar 2020 09:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 271 razy