Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie garażowe o pow. 15,00 m2 znajdujące się w budynku na działce oznaczonej nr geod. 317/42 w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 46.            

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: c - 15 MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Miesięczna wysokość czynszu – 49,20 zł brutto / miesiąc (2,63 zł netto / m2 – za garaże i pomieszczenia garażowe – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Administratora Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Najemca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony.   

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 05.02.2020 r. do dnia 27.02.2020 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 6 lut 2020 12:04
Data opublikowania: czwartek, 6 lut 2020 12:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 lut 2020 16:05
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 221 razy