Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz.65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na okres sześciu lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 192/2 o pow. 0,2152 ha, obręb Nowe Guty.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane, Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – nieoznaczona.   

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem: A48US – teren projektowanego kąpieliska wiejskiego ogólnodostępnego z dopuszczeniem małej architektury. Ustala się zakaz zabudowy.

Roczna wysokość czynszu – 4 545,00 zł – stawka ustalona na podstawie odrębnego zarządzenia.
 
Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres 6 lat z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, działalność rekreacyjno – wypoczynkową oraz usługową.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 03.02.2020 r. do dnia 24.02.2020 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 5 lut 2020 07:56
Data opublikowania: środa, 5 lut 2020 07:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 lut 2020 08:50
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 228 razy