Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem najmu jest budynek gospodarczy o pow. 27,00 m2 znajdujący się na działce oznaczonej nr geod. 204/58 w Orzyszu przy ul. Ełckiej.            

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: a-01 MW – tereny zabudowy wielorodzinnej.

Miesięczna wysokość czynszu – 44,28 zł brutto / miesiąc (1,33 zł netto / m2 – za pomieszczenia w budynkach gospodarczych – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Administratora Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Najemca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 04.02.2020 r. do dnia 25.02.2020 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 5 lut 2020 07:50
Data opublikowania: środa, 5 lut 2020 07:52
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lut 2020 07:36
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 235 razy