Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10 – ciu lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 249/3 o pow. 310,00 m2, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00040709/6 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem a-01UN – tereny usług nieuciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu – 603,68 zł brutto, w tym:
- 243,54 zł brutto – za dzierżawę pod budynkiem o pow. 66,00 m2 (3,00 zł / m2 – pod kioskami, pawilonami handlowymi i usługowymi – stawka miesięczna),
- 360,14 zł brutto – za dzierżawę nieruchomości wokół budynku 244,00 m2 (1,20 zł / m2 – na działalność handlową i usługową o powierzchni do 0,5000 ha).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat pod istniejącym obiektem gastronomicznym wraz z terenem przyległym w formie ogródka gastronomicznego.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 03.02.2020 r. do dnia 24.02.2020 r.     

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 4 lut 2020 08:28
Data opublikowania: wtorek, 4 lut 2020 08:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 lut 2020 08:50
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 210 razy