Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz.14:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Planowany porządek spotkania

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4.    Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.
5.    Rozpatrzenie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a)    określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Orzysz na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej;
b)    wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej;
c)    zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakładu Usług Komunalnych Spółki Gminy w Orzyszu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
d)    sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
e)    wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat;
f)     wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
g)    wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
h)    zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020.
6.    Wnioski, zapytanie, informacje.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Orzysz do uczestnictwa w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

/-/ Andrzej Rogiński

Data powstania: piątek, 17 sty 2020 16:13
Data opublikowania: piątek, 17 sty 2020 16:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 wrz 2020 14:43
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 212 razy