Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny nr 2 przy ul Giżycka 15A w Orzyszu

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym z jednoczesną sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 15A w Orzyszu przy ul. Giżyckiej z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 8163/53656 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 580/2 o powierzchni 2176,00 m2.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 76,18 m2
Usytuowanie: parter.   
Lokal składa się z 3 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, korytarza oraz 2 pomieszczeń przynależnych o pow. 5,45 m2.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewania miejskie.  
Do lokalu przynależy udział 8163/53656 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 580/2 o łącznej powierzchni 2176,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, położony przy ul. Giżyckiej 15A w Orzyszu.  
Całkowita powierzchnia użytkowa w budynku: 536,56 m2.
Ilość lokali: 7, w tym lokale mieszkalne – 6, lokal użytkowy – garaż – 1.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Wartość nieruchomości: 130 344,00 zł.    
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, .tj. do dnia 30.12.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 15.11.2019 r. do dnia 30.12.2019 r.     

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 19 lis 2019 07:59
Data opublikowania: wtorek, 19 lis 2019 08:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 gru 2019 07:47
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 242 razy