Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 178 o pow. 300,00 m2, obręb Dąbrówka, gm. Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Br-PsIVa – grunty rolne zabudowane.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12864 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz działka znajduje się w strefie IV – Osadniczo - rolniczej w obszarze IVA – aktywizacji gospodarczej.  

Roczna wysokość czynszu – 24,00 zł brutto (0,08 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat na cel rolny.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 21.10.2019 r. do dnia 11.11.2019 r.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 24 paź 2019 14:00
Data opublikowania: czwartek, 24 paź 2019 14:06
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lis 2019 12:00
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 195 razy