Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

odbędzie się 23 października 2019 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Planowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
4.    Funkcjonowanie oświaty w Gminie Orzysz w roku szkolnym 2018/2019.
5.    Założenia do budżetu gminy Orzysz na 2020 rok.
6.    Informacja firmy Fan – Tex o stanie zaawansowania prac przy budowie łącza światłowodowego na terenie Gminy Orzysz oraz o możliwości podłączenia pozostałych wsi do wybudowanej sieci .
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a)    określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania ;
b)    zmiany uchwały nr XLI/292/17 Rady miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz;
c)    upoważnienia zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
d)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029;
e)    zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.
8.    Wnioski, zapytania, informacje.

Data powstania: piątek, 18 paź 2019 15:01
Data opublikowania: piątek, 18 paź 2019 15:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sty 2020 22:58
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 239 razy