Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 14 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Wybór Sekretarza obrad nadzwyczajnej sesji.
3.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Orzysz na 2019 rok.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie istniejącego wpisu hipotecznego o kolejną wierzytelność na nieruchomościach Gminy Orzysz.
6.    Informacje.
7.    Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 paź 2019 17:30
Data opublikowania: piątek, 11 paź 2019 17:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2019 13:27
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 247 razy