Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Orzysza ws. podziału gminy Orzysz na okręgi wyborcze

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 22 września 2006 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547, zm. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 984, zm. z 2002r., Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz.1806, z 2004r. 102, poz. 1055, z 2005r. 175, poz. 1457), uchwały nr XXXIII/301/02 Rady Miejskiej w Orzysz z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie podziału Gminy Orzysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, nadania im numerów oraz ustalenia liczby radnych w nich wybieranych (Dz. U. Woj. War.-Maz. z 2002r., Nr 100, poz. 1517, zm. z 2006r., Nr 97, poz.1591) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach, granicach i liczbie wybieranych radnych w okręgach wyborczych oraz siedzibie terytorialnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 12 listopada 2006r.

Nr okręgu wyborczego - granice okręgu – nazwa ulicy lub sołectwa wchodzącego w skład okręgu wyborczego. Liczba wybieranych radnych w okręgu.

1 Część miasta Orzysz obejmująca ulice:
Kolejowa, Mazurska, Stanisława Moniuszki, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Wierzbińska. Liczba wybieranych radnych 3.

2 Część miasta Orzysz obejmująca ulice:
Ełcka, Juliusza Słowackiego, Kanałowa, Kazimierza Cierniaka, Klonowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Michała Kajki, Polna, Rynek, Słoneczna, Śniardwy, Zacisze,
1 Maja, 22 Lipca, Suwalska, Jaśminowa, Wiklinowa. Liczba wybieranych radnych 3

3 Część miasta Orzysz obejmująca ulice:
Adama Mickiewicza, Giżycka, Olsztyńska, Osiedle Robotnicze. 3

4 Sołectwa:
Klusy, Ogródek, Rostki Skomackie, Strzelniki (obejmujące miejscowości: Strzelniki i Kamieńskie), Wierzbiny (obejmujące miejscowości: Gorzekały wraz z częściami integralnymi –Leśniczówka Koźle). Liczba wybieranych radnych 1

5 Sołectwa:
Gaudynki, Grzegorze, Mikosze (obejmujące miejscowości: Mikosze i Mikosze osada), Szwejkówko. Liczba wybieranych radnych 1

6 Sołectwa:
Czarne, Góra, Grądy (obejmujące miejscowości: Grady i Grądy Podmiejskie), Odoje (obejmujące miejscowości: Odoje i Rzęśniki Leśniczówka), Pianki (obejmujące miejscowości: Pianki, Aleksandrowo i Sumki).
Liczba wybieranych radnych 1

7 Sołectwa:
Nowe Guty, Okartowo (obejmujące miejscowości: Okartowo wieś, Okartowo Przystanek i Okartowo Tartak), Wężewo. Liczba wybieranych radnych 1

8 Sołectwa:
Cierzpięty, Drozdowo-Zastrużne, Matyszczyki, Tuchlin (obejmujące miejscowości: Tuchlin i Tuchlin Gajówka), Ublik. Liczba wybieranych radnych 1

9 Sołectwa:
Chmielewo (obejmujące miejscowości: Chmielewo i Nowa Wieś), Dąbrówka (obejmujące miejscowości: Dąbrówka i Kępa), Dziubiele (obejmujące miejscowości: Dziubiele i Dziubiele Małe), Osiki, Suchy Róg. Liczba wybieranych radnych 1

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15

BURMISTRZ ORZYSZA
JAN ALESZCZYK
Data powstania: wtorek, 24 paź 2006 15:30
Data opublikowania: wtorek, 24 paź 2006 15:34
Data przejścia do archiwum: niedziela, 24 maj 2015 06:28
Opublikował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Artykuł był czytany: 5247 razy