Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Orzysza ws. podziału gminy Orzysz na obwody do głosowania

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 16 października 2006 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 zm. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 984, zm. z 2002r., Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz.1806, z 2004r. 102, poz. 1055, z 2005r. 175, poz. 1457), oraz uchwały Nr XXXIII/302/02 Rady Miejskiej w 0rzyszu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Orzysz na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2002r. Nr 119, poz. 1728, zm z 2006r., Nr 97, poz.1592) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów:
- do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
- wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 12 listopada 2006r.

Nr obwodu Granice obwodu – nazwa ulicy lub sołectwa wchodzącego w skład obwodu głosowania. Siedziba 0bwodowej Komisji Wyborczej

1. Część miasta 0rzysz obejmująca ulice:
Kolejowa, Mazurska, Stanisława Moniuszki, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Wierzbińska.

Szkoła Podstawowa w 0rzyszu ul. Wojska Polskiego 14

2. Część miasta obejmująca ulice:
Ełcka, Juliusza Słowackiego, Kanałowa, Kazimierza Cierniaka, Klonowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Michała Kajki, Polna, Rynek, Słoneczna, Suwalska, Śniardwy, Zacisze, 1-go Maja, 22 Lipca, Suwalska, Jaśminowa, Wiklinowa.

Przedszkole Miejskie w 0rzyszu ul. 22 Lipca 4

3. Część miasta obejmująca ulice:
Adama Mickiewicza, Giżycka, 0lsztyńska, 0siedle Robotnicze.

Gimnazjum w 0rzyszu ul. 0siedle Robotnicze 11

4. Sołectwa: Klusy, 0gródek, Rostki Skomackie, Strzelniki (obejmujące miejscowości: Strzelniki i Kamieńskie), Wierzbiny (obejmujące miejscowości: Gorzekały wraz z częściami integralnymi-Leśniczówką Koźle).

Szkoła Podstawowa w 0rzyszu ul. Wojska Polskiego 14

5. Sołectwa: Gaudynki, Grzegorze, Mikosze (obejmujące miejscowości: Mikosze i Mikosze osada), Szwejkówko, Czarne, Góra, Grądy (obejmujące miejscowości: Grądy i Grądy Podmiejskie), 0doje (obejmujące miejscowości: 0doje i Rzęśniki Leśniczówka), Pianki (obejmujące miejscowości: Pianki, Aleksandrowo i Sumki).
Urząd Miejski w 0rzyszu ul. Giżycka 15

6. Sołectwa: Nowe Guty, 0kartowo (obejmujące miejscowości: 0kartowo wieś, 0kartowo Przystanek i 0kartowo Tartak), Wężewo.

Szkoła Podstawowa w 0kartowie

7. Sołectwa: Cierzpięty, Drozdowo-Zastrużne, Matyszczyki, Tuchlin (obejmujący miejscowości: Tuchlin i Tuchlin Gajówka), Ublik.

Szkoła Filialna w Drozdowie

8. Sołectwa: Chmielewo (obejmujące miejscowości: Chmielewo i Nowa Wieś), Dąbrówka (obejmująca miejscowości: Dąbrówka i Kępa), Dziubiele (obejmujące miejscowości: Dziubiele i Dziubiele Małe), Osiki, Suchy Róg.

Zespół Szkół w Dąbrówce

Lokale wyborcze czynne będą w dniu 12 listopada 2006r. od godziny 600 do 2000.

BURMISTRZ ORZYSZA
JAN ALESZCZYK
Data powstania: wtorek, 24 paź 2006 15:26
Data opublikowania: wtorek, 24 paź 2006 15:30
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2007 09:47
Opublikował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Artykuł był czytany: 2269 razy