Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

odbędzie się 25 września 2019 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Planowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
4.    Wymiana doświadczeń w osiąganiu sukcesu edukacyjnego i wychowawczego ucznia.
5.    Założenia na nowy rok szkolny 2019-2020.
6.    Informacja Prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Magdaleny Fuk o możliwościach pozyskiwania środków finansowych przez jednostki oświatowe.
7.    Analiza wykonania budżetu za I półrocze .
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a)    zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 4666 do kategorii dróg gminnych,
b)    zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029,
d)    zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.
9.    Wnioski, zapytania, informacje.

Data powstania: piątek, 20 wrz 2019 14:27
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2019 14:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2019 13:27
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 247 razy