Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie garażowe o pow. 11,50 m2 w budynku znajdującym się na działce oznaczonej nr geod. 163/16 w Orzyszu przy ul. Ełckiej 53.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.    

Miesięczna wysokość czynszu – 37,77 zł brutto (2,67 zł netto / m2 – za pomieszczenia w budynkach garażowych – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Zespołu Zarządców Nieruchomościami Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu - nr konta 36 9364 0000 2003 0028 9636 0001.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 17.09.2019 r. do dnia 08.10.2019 r.     

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 19 wrz 2019 08:06
Data opublikowania: czwartek, 19 wrz 2019 08:10
Data przejścia do archiwum: środa, 9 paź 2019 09:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 203 razy