Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 265/1 o pow. 100 m2, obręb Nowe Guty, gm. Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako LzVI – grunty zadrzewione i zakrzewione.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4 i nie jest obciążona hipotecznie.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem: A1ZN – teren istniejącej zieleni nieurządzonej spełniający rolę ochronną jeziora bez prawa wycinania drzew i projektowania zabudowy.  

Miesięczna wysokość czynszu – 147,60 zł brutto (1,20 zł / m2 – czynsz dzierżawny gruntu na działalność handlową i usługową – stawka miesięczna)

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele usługowe.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 13.09.2019 r. do dnia 06.10.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 16 wrz 2019 13:32
Data opublikowania: poniedziałek, 16 wrz 2019 13:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2019 11:28
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 244 razy