Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji

Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji oraz Komisji Gospodarczo-Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r. (środa) o godzinie 12.30 w sali nr 113 (sala narad) Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

3.    Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym koszty utrzymania.

4.    Ocena bazy sportowej w Gminie. Stan obiektów sportowych – potrzeby inwestycyjne i remontowe. Sport masowy.

5.    Rozpatrzenie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) przystąpienia Gminy Orzysz do projektu ,, Duck traveling cross border roads" - ,, Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"
b) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.

6.   Wnioski, zapytania, informacje

Data powstania: piątek, 16 sie 2019 13:39
Data opublikowania: piątek, 16 sie 2019 13:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2019 13:26
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 197 razy