Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. Nr 1068/3109 „DĄBRÓWKA” zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 108/1, położonej w obrębie Dąbrówka gmina Orzysz wszczętej na wniosek z dnia 24 maja 2006r. pełnomocnika Jacka Chabowskiego działającego w imieniu PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą przed wydaniem ww. decyzji wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15, pokój nr 29.).
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedmiotowe przedsięwzięcie.
Data powstania: czwartek, 12 paź 2006 15:15
Data opublikowania: czwartek, 12 paź 2006 15:33
Data edycji: piątek, 13 paź 2006 08:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 paź 2006 12:41
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1387 razy
Ilość edycji: 1