Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część działek niezabudowanych oznaczonych nr geod.:
1) 411/94 o pow. 1,00 m2, obręb Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12802 nie jest obciążona hipotecznie     ani też innymi zobowiązaniami.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość     oznaczona jest symbolem: 36 ZC – tren istniejącego cmentarza.
2)273/2 o pow. 1,00 m2, obręb Orzysz

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12621 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość     oznaczona jest symbolem: ZC – tren cmentarza.

Miesięczna wysokość czynszu – 29,52 zł brutto (12,00 zł / m2 – za grunt przeznaczony na nośniki reklamowe – stawka miesięczna – przedmiotem dzierżawy jest grunt o powierzchni odpowiadającej powierzchni reklamowej nośnika).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ustawienie nośnika reklamowego.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 29.07.2019 r. do dnia 19.08.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 31 lip 2019 14:50
Data opublikowania: środa, 31 lip 2019 14:59
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sie 2019 08:21
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 78 razy