Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 31 lipca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XI sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XII sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XII sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9.    Działania na rzecz środowisk senioralnych w Gminie Orzysz w minionej kadencji 2014-2018.

D. Część uchwałodawcza:
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
b) zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029;
d) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.
e) wprowadzenie zmian w planie pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu na 2019 rok.

E. Statutowe elementy obrad:
11.    Odpowiedzi na interpelacje.
12.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13.    Zamknięcie obrad XII sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 25 lip 2019 16:10
Data opublikowania: czwartek, 25 lip 2019 16:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lis 2019 12:09
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 155 razy