Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska 9Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Orzysza
podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej Plus "BT/BB 4 4254 KLUSY" zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 404, położonej we wsi Klusy obręb Ogródek gmina Orzysz.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 29.
Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 19 września 2006r., na tablicy ogłoszeń sołecywa Klusy i Ogródek, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzyszu jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
Data powstania: czwartek, 21 wrz 2006 08:34
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2006 09:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2006 07:55
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 1365 razy